Senin, 05 Juli 2010

Nilai Akhir Komputer Jurusan Pendidikan Biologi "09

Komputer Prodi Pendidikan Biologi
Dosen : Asep Lilik P, S.Pd Semester/ Kelas : II/A
Oban Sobandi, S.Pd.I Fakultas Tarbiyah & Keguruan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2009-2010
URUT INDUK ANGKA HURUF
1 1209206001 Agan Ghania Putri RI. 80.00 88.00 98.00 89.10 A
2 1209206002 Ahmad Ramdani 80.00 38.00 98.00 71.60 B
3 1209206003 Akbar Shidiq Ibrahim 80.00 97.00 98.00 92.25 A
4 1209206004 Anga Prayoga Nugraha 80.00 94.00 98.00 91.20 A
5 1209206005 Annisa Rahmah Hakim 80.00 92.00 98.00 90.50 A
6 1209206006 Ari Sandi 80.00 83.00 97.00 87.00 A
7 1209206008 Astri Nurdianti 80.00 75.00 65.00 73.00 B
8 1209206009 Citra Nurul Agnia 76.00 75.00 49.05 E
9 1209206010 Delia Hamdayani 75.00 53.00 41.05 E
10 1209206011 Dewi Astuti 80.00 94.00 98.00 91.20 A
11 1209206012 Dhati M. Pusparatih 80.00 84.00 83.00 82.45 A
12 1209206013 Dimroh 80.00 92.00 97.00 90.15 A
13 1209206014 Dinni Muflihani 80.00 88.00 98.00 89.10 A
14 1209206015 Eka Nurmayanti 80.00 54.00 82.00 71.60 B
15 1209206016 Elawati 80.00 74.00 98.00 84.20 A
16 1209206017 Elda Dewi Handayani 80.00 99.00 98.00 92.95 A
17 1209206018 Eviyanti Nurjanah 80.00 99.00 98.00 92.95 A
18 1209206019 Gina Supriati 80.00 88.00 66.00 77.90 B
19 1209206020 Helin Yulianti 80.00 86.00 83.00 83.15 A
20 1209206022 Ike Qurota Ayunin 77.00 74.00 8.00 51.80 D
21 1209206023 Ineu Sintiawati 80.00 49.00 95.00 74.40 B
22 1209206024 Iplahiyah 80.00 87.00 98.00 88.75 A
23 1209206025 Irfa Nurzeni 80.00 91.00 93.00 88.40 A
24 1209206026 Irma Wijayanti 80.00 88.00 98.00 89.10 A
25 1209206027 Irpan Permana 80.00 85.00 97.00 87.70 A
26 1209206028 Keunkeun Resnawati I. 80.00 90.00 98.00 89.80 A
27 1209206029 Lela Nurlaila 80.00 87.00 97.00 88.40 A
28 1209206030 Lena Lailatul Mardiyah Mahen 80.00 88.00 98.00 89.10 A
29 1209206031 Lia Mulyasari 80.00 89.00 71.00 80.00 A
30 1209206032 Lina Rosmiati 80.00 92.00 98.00 90.50 A
31 1209206033 Liska Nurfiragina 80.00 92.00 98.00 90.50 A
32 1209206034 M. Faisal Ansori 80.00 34.00 10.00 39.40 E
33 1209206035 Mellawati 80.00 85.00 83.00 82.80 A
34 1209206036 Melihatul Hasanah 80.00 92.00 76.00 82.80 A
35 1209206037 Mira Pajar 80.00 91.00 98.00 90.15 A
36 1209206038 Moh. Agus Salim 80.00 79.00 77.00 78.60 B
37 1209206039 Mohamad Umbara Rukanda 75.00 43.00 28.00 47.35 E
38 1209206040 Mohamad Yahya 77.00 93.00 98.00 89.95 A
39 1209206041 Mohamad Rizki Agnia 80.00 84.00 83.00 82.45 A
40 1209206042 Nazla Rahmi Fatimah 80.00 86.00 98.00 88.40 A
41 1209206043 Nendah Purwa Raharti 80.00 76.00 61.00 71.95 B
42 1209206044 Nisa Fauziah 80.00 87.00 92.00 86.65 A
43 206200833 Siti Jenab Karbala (Biologi) 78.00 84.00 84.00 82.20 A
Nilai A = 80 s/d 100 = 30 Orang Nilai Terkecil = 39.40
Nilai B = 70 s/d 79,99 = 7 Orang Nilai Terbesar = 92.95
Nilai C = 60 s/d 69,99 = 0 Orang
Nilai D = 50 s/d 59,99 = 1 Orang
Nilai E = 00 s/d 49,99 = 4 Orang
Jumlah = 42 Orang
Asep Lilik P, S.Pd Oban Sobandi, S.Pd.I
Bandung, Juni 2010
Dosen

Tidak ada komentar:

Posting Komentar